Abgesendt den 23ten November 1792. Unter der Atrese : An herrn Praesitenten Dorsch Burger...

Auerbach Johann Philipp

50 €

... der Freiheit und Gleichheit zu Strassburg.

Sans lieu, sans éditeur, 1792.

In-8 de 2 ff.n.ch.

Demi-toile bordeaux. Reliure de la fin du XIXe siècle.

Data sheet

Author
Auerbach Johann Philipp
Editor
sans éditeur
Location
Sans lieu
Date
1792